Hvad kan vi tilbyde ?

Michale_birk_behandling

 • Sårpleje
 • Kontrol af kroniske sygdomme, (forhøjet blodtryk, diabetes, KOL og lign.)
 • Rygestoprådgivning
 • Kostsamtaler
 • Akupunktur
 • Småoperationer
 • Helbredsundersøgelse
 • Rejsemedicin og -vacciner
 • Børneundersøgelse
 • Samt almene sygepleje- og lægefaglige opgaver.
 • Sundhedsattester
 • Kommunale attester
 • Lægeerklæringer