Åbningstider
Her kan du finde information om vores generelle åbningstider, telefontider, ferie samt vagtringen.
Behandling
Se her hvilke behandlinger klinikken tilbyder
Klinik og personale
Om klinikken, lægen
og konsultationssygeplejerskerne.
Lukkedage
Følgende dage er klinikken lukket:
10/4-19
15/4-19 til 22/4-19
24/6-19 til 28/6-19
samt 22/7-19 til 2/8-19
Kontakt
Telefon: 49 70 22 22

Åbningstider:
Man-, tirs- og torsdag: 08.00–16.00
Onsdag: 08.00–09.00 og 14.00–18.00
Fredag: 08.00–12.30
Ved fredagsvagt for Vagtringen tillige 14-16.
Konsultation efter aftale hos læge eller sygeplejerske.
Telefontid:
Telefonen er åben alle hverdage fra 8-12, undtagen onsdag 8-9 og 14-16. Øvrige dage undtagen fredage mellem 13-14. Når vi har fredagsvagt er telefonen åben 13-16.Ved akut behov for lægehjælp udenfor telefontiderne henvises til 30250041.
Beskedzone
Vi har i klinikken fået ekstra travlt som følge af det øgede pres på hele sundhedssektoren.
Det har bevirket, at vi har været nødt til at omstrukturere den daglige arbejdsgang i klinikken.
Vi har valgt at opprioritere de akutte tider, således at det ved akut opstået sygdom vil blive nemmere at få en tid samme dag.
Til gengæld vil I opleve en øget ventetid på de konsultationer, der af klinikpersonalet ikke vurderes som akutte.
Vi håber på jeres forståelse og forventer en øget kvalitet af de enkelte konsultationer.

Med venlig hilsen Mikael Birch og personale.